Energiefonds Overijssel partner van Warmtebedrijf Hengelo

15-01-2018

Het Energiefonds Overijssel gaat investeren in het Warmtebedrijf Hengelo en draagt daarmee bij aan de beoogde expansie en verdere verduurzaming van het warmtenet. Door deze investering heeft Warmtebedrijf Hengelo vanaf 1 januari 2018  drie aandeelhouders: gemeente Hengelo, Ennatuurlijk en Energiefonds Overijssel. Voor klanten van Warmtebedrijf Hengelo verandert er niets. Meerderheidsaandeelhouder Ennatuurlijk verzorgde al diensten als klantenservice, storingsafhandeling, facturatie en administratie uit naam van Warmtebedrijf Hengelo en blijft dat doen.

Versnelling van de energietransitie

Energiefonds Overijssel is ingesteld door de provincie Overijssel. Het levert financiële bijdragen aan ondernemingen, woningcorporaties en projecten die energie besparen of energie opwekken uit hernieuwbare bronnen. Zo draagt het fonds bij aan de ambitie van de Provincie Overijssel: 20% nieuwe energie in 2023. De investering van Energiefonds Overijssel in Warmtebedrijf Hengelo zorgt voor een evenwichtigere financiering en meer regionale betrokkenheid voor toekomstige ontwikkelingen. Fondsdirecteur Bas-Jan Blom: “Warmtebedrijf Hengelo is een mooi voorbeeld van een bedrijf dat de energietransitie in Overijssel versnelt. Wij zijn er dan ook trots op dat we met het Energiefonds Overijssel, samen met Ennatuurlijk en de gemeente Hengelo, de uitbreiding van dit warmtenet ondersteunen.”

Over warmtebedrijf Hengelo

Er ligt sinds 2005 een warmtenet in Hengelo. In 2016 droeg de gemeente het warmtenet over aan Alliander DGO (ontwikkelaar van duurzame gebieden) en Ennatuurlijk. Samen met de gemeente zijn twee nieuwe organisaties opgericht: Warmtenetwerk Hengelo (samenwerking tussen Alliander DGO en gemeente Hengelo) en Warmtebedrijf Hengelo (samenwerking tussen Ennatuurlijk en gemeente Hengelo). Warmtenetwerk Hengelo is verantwoordelijk voor het transportnet voor de warmte tussen AkzoNobel Hengelo en de tussenstations. Warmtebedrijf Hengelo zorgt voor de distributie van de duurzame warmte in de wijken en de levering aan zijn klanten. Vanaf 1 januari 2018 is Energiefonds Overijssel ook partner in de samenwerking Warmtebedrijf Hengelo.