December 2018

header december v2.jpg

De beste wensen!

Het aftellen naar het nieuwe jaar kan beginnen. Maar eerst blikken we graag met u terug op 2018. Het was weer een bijzonder warm jaar. En daar bedoelen we niet uw radiatoren mee! Het klimaat is aan het veranderen en dat vraagt om actie.

Nederlanders met een eigen cv-ketel werden verrast met de boodschap dat we voor 2050 van het gas af moeten zijn om CO₂ te besparen. U hoeft zich daar met warmte van Ennatuurlijk geen zorgen over te maken. Ook in 2019 gaan we verder met het verduurzamen van onze warmte.

Het jaar 2018 was ook het jaar waarin we een aantal van uw tips uit het klanttevredenheidsonderzoek in de praktijk brachten. Zo is Mijn Warmte verder uitgebreid, kunt u voortaan betalen via iDEAL en contact opnemen via WhatsApp. Begin 2019 gaan wij u ook chat aanbieden op onze website en kunnen al onze klanten kiezen voor een digitale factuur. Dat is wel zo makkelijk!

Ook komend jaar gaan we dus met veel energie voor u aan de slag. Wij wensen u alvast een gezond en warm 2019!

Aankondiging tarieven 2019

Eenmaal per jaar, op 1 januari, stelt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de maximumprijs voor de vaste kosten en de gigajouleprijs voor warmte voor consumenten vast. Op basis daarvan berekenen energieleveranciers de nieuwe tarieven. Zo doen wij dat dus ook.

Vanaf 1 januari kunt u uw nieuwe tarieven inzien door in te loggen op uw persoonlijke pagina in Mijn Warmte.

Het tarievenblad met de tarieven voor 2019 vindt u vanaf dan ook op onze website.

Icon tarieven.jpg

Erik aan het woord

Erik Stronk_580px.png

Bijna maandelijks laten we u een kijkje nemen in de keuken van Ennatuurlijk. Inmiddels zijn verschillende collega’s in diverse functies de revue gepasseerd. Vandaag blikt directeur Erik Stronk met u terug op het afgelopen jaar.

“U heeft het dit jaar waarschijnlijk al vaak in de media gehoord: we moeten van het gas af. Voor veel Nederlanders betekent dit dat zij de komende jaren af moeten stappen van het koken op gas. Daarnaast wordt ook het verwarmen van de woning met gas langzaam uitgefaseerd. De vorige regering heeft dit proces opgestart en de nieuwe regering heeft dat volledig omarmd. Een energietransitie moet op gang komen! Er wordt momenteel door alle betrokken partijen, overheden, belangenverenigingen vanuit gemeenten, woningcorporaties, bewoners, maar ook de industrie en energiebedrijven samengewerkt in Den Haag om tot een nieuw Energieakkoord te komen.

De energietransitie is een proces dat vele jaren in beslag gaat nemen. De richting is duidelijk: iedereen moet van het aardgas af en CO₂-neutraal in 2050. De exacte manier waarop we dat in Nederland moeten doen is nog niet helemaal duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat we nú moeten beginnen met de transitie. Ook is duidelijk dat naast de overstap naar elektrische verwarming, zoals bijvoorbeeld warmtepompen, ook warmtenetten een belangrijke rol gaan spelen in de energietransitie.

Ennatuurlijk is nu al bezig, samen met bijvoorbeeld gemeenten, woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars, om warmtenetten te ontwikkelen voor nieuwe gebieden. Er wordt gekeken naar zowel nieuwe warmtenetten, als naar de uitbreiding van bestaande warmtenetten. Met name het uitbreiden van warmtenetten in gebieden waar veel bestaande woningen aanwezig zijn, is voor gemeenten en bewoners een financieel aantrekkelijke manier om snel te kunnen verduurzamen.

De meeste warmtenetten in Nederland zijn nu al een duurzamer alternatief dan een individuele cv-ketel. Maar ook bij warmtenetten wordt nog veel gebruik gemaakt van gas. Dat is iets waar ook de warmtenetten op termijn vanaf moeten. Binnen Ennatuurlijk maken we daarom plannen om al onze netten verder te verduurzamen. De manier waarop verschilt per locatie en is afhankelijk van de mogelijkheden.

We kijken bij het verduurzamen naar de mogelijkheden om meer restwarmte te betrekken van aanwezige industriële processen, biomassa, geothermie (warmte uit de grond), de zon, maar ook naar oppervlaktewater. Vaak zal een mix aan duurzame bronnen de oplossing zijn om in de toekomst helemaal van het gas af te komen. Het goede nieuws voor u is dat we bij het verduurzamen van warmtenetten, door het vervangen van de warmtebron, niets in de woning hoeven te doen.

Naast het verduurzamen van onze bestaande netten en het aanleggen van nieuwe warmtenetten, zijn we binnen Ennatuurlijk continu bezig om onze dienstverlening te verbeteren. We hopen dat u dat merkt in de kwaliteit van bijvoorbeeld onze continuïteit van warmtelevering en onze klantenservice. Klanten die contact hebben met onze klantenservice krijgen standaard de mogelijkheid om direct hun waardering voor het contact aan ons terug te koppelen. We zijn er trots op dat we steeds vaker een 9 of een 10 als waardering van onze klanten terugkrijgen.

Maar zoals aangegeven zijn we continu op zoek naar verdere verbeteringen. Heeft u suggesties, dan wil ik u van harte uitnodigen om uw tips met ons te delen. Dat kan via deelname aan één van onze klantenpanelbijeenkomsten of door een e-mail te sturen naar klantenservice@ennatuurlijk.nl.”

Update slimme meters

Misschien heeft u laatst ook in het nieuws gelezen dat een grote netbeheerder bijna 50.000 slimme meters moet vervangen. En dat was best even schrikken! Directe aanleiding is de melding van verschillende mensen die thuis een gaslucht roken. Dat kan tot onveilige situaties leiden.

U hoeft zich hierover geen zorgen te maken. Ennatuurlijk levert geen gas en wij maken ook nog geen gebruik van slimme meters. Nog niet, want we willen op termijn wel al onze warmtemeters vervangen door slimme meters. Dit heeft als voordeel dat u geen meterstanden meer hoeft door te geven, omdat we die dan op afstand kunnen uitlezen. Daarnaast krijgt u met een slimme meter meer inzicht in uw energieverbruik en krijgt u een nauwkeurigere jaar- of eindafrekening.

Maar zover het is het is dus nog niet. We zijn nu volop aan het experimenteren, zodat we straks zeker weten dat de nieuwe meters veilig en betrouwbaar zijn. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte.

Icon meterstanden_RGB.png