Juli 2017

Banner nieuwsbrief juli.png

Onweer dreigde op woensdagmiddag 19 juli ons Loket-op-locatie in Tilburg-Noord te verstoren. Maar we hadden geluk, want er zijn uiteindelijk maar een paar druppeltjes regen gevallen. Diverse klanten hebben de hitte getrotseerd om met Ennatuurlijk kennis te maken en hun vragen te stellen. 

Zo ook de heer en mevrouw Basters, die samen met mevrouw Norbart op de koffie kwamen. Ze hadden vragen over ons online klantenportal Mijn Warmte en de recent ontvangen warmtefactuur. Tessa, medewerkster van onze klantenservice, hielp hen graag! En dat blijven we graag zo doen. Na de zomer zijn we weer in diverse wijken aanwezig om vragen van u als klant te beantwoorden. Wilt u ook een keer op bezoek komen? Houd dan de agenda onder aan onze nieuwsbrief goed in de gaten!

De stijgende gasprijs en uw warmtetarief

In de gaswereld mogen energieleveranciers twee keer per jaar hun variabele energieprijzen wijzigen. Veel Nederlandse huishoudens met een gasaansluiting hebben een variabel energiecontract, waarbij ze soms profiteren van een lagere prijs en soms te maken krijgen met een hogere prijs. 

Nadat de gasprijzen de afgelopen jaren steeds daalden, bleven de tarieven in januari van dit jaar bij de meeste aanbieders gelijk. Vanaf 1 juli 2017 zijn de gasprijzen echter flink gestegen, waardoor een huishouden nu gemiddeld 20 tot 60 euro per jaar meer gaat betalen.

Bij een warmteaansluiting werkt dit anders. De warmtetarieven worden eenmaal per jaar vastgesteld en wijzigen niet tussentijds. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) berekent voor het begin van het nieuwe jaar de maximumtarieven voor warmte voor dat jaar. Op basis van deze maximumtarieven stelt Ennatuurlijk zo snel mogelijk na 1 januari de tarieven vast die voor dat hele jaar gelden. Zo weet u dus precies welk tarief u het gehele jaar heeft. 

Icon tarieven.jpg

Kennismaken met Frank

uitsnede_nieuwsbrief_580px.jpg

Een jaar geleden is Frank begonnen aan zijn avontuur bij Ennatuurlijk als manager van de afdeling Engineering & Realisatie. “Tijdens mijn studie werktuigbouwkunde wist ik al dat ik de energiewereld in wilde. Ik vind het belangrijk dat we zuinig en bewust omgaan met de energie die we gebruiken en ik wil ook graag een steentje bijdragen aan een betere wereld. Daarom heb ik me vervolgens nog gespecialiseerd in de duurzame energie techniek.” Benieuwd hoe Frank zijn steentje bijdraagt? 

“Samen met mijn team ben ik verantwoordelijk voor het volledige traject van het ontwerpen tot en met het realiseren van warmteprojecten. We bedenken plannen voor het lokaal opwekken van de warmte, hoe we die warmte naar onze klanten leiden en wat voor type afleversets die klanten gaan gebruiken. Dit alles doe ik samen met een uitstekend team dat veel kennis en ervaring over warmte bezit. Vanuit mijn rol probeer ik de medewerkers in mijn team vooral te inspireren en te ondersteunen, zodat zij het beste uit zichzelf en onze projecten halen. En daar krijgen ze binnen Ennatuurlijk alle ruimte voor.”

“Vanaf de eerste dag voelt het voor mij prettig om voor Ennatuurlijk te werken. We zijn een relatief kleine organisatie waar iedereen elkaar kent. Als je nieuwe ideeën hebt wordt er ook echt naar je geluisterd en krijgt je de ruimte om met je ideeën aan de slag te gaan. Dat maakt het werken bij Ennatuurlijk ook zo fijn. En, misschien wel het belangrijkste, iedereen heeft hetzelfde doel voor ogen: we willen onze klanten veilige en betrouwbare warmte leveren. En het liefst zo duurzaam mogelijk.”

Als de kans zich voordoet zoekt Frank graag het contact met onze klanten. “Door mijn werkzaamheden heb ik eigenlijk weinig direct contact met klanten, maar ik vind het wel belangrijk om feeling te houden met de mensen waar je warmte aan levert. Daarom heb ik een aantal keer meegeholpen tijdens open dagen in onze energiecentrales. Juist door de gesprekken die ik daar voer met onze klanten leer ik waar de behoefte ligt. En die behoefte probeer ik zoveel mogelijk te vertalen naar de praktijk.”

Frank geeft graag enkele voorbeelden van waar hij en zijn team mee bezig zijn. “In nieuwbouwprojecten focussen we ons nu op het omlaag brengen van de temperaturen van onze warmtenetten, zodat er minder warmte verloren gaat. Samen met de bouwers kijken we hoe we onze klanten met een lagere temperatuur, toch hetzelfde comfort kunnen bieden. Bijvoorbeeld door in de woningen gebruik te maken van vloerverwarmingssystemen, omdat die uitstekend werken in combinatie met een lagere aanvoertemperatuur. Daarnaast proberen we als team ook waarde toe te voegen door innovatief bezig te zijn. Zo hebben we de afgelopen periode veel onderzoek gedaan naar elektronische afleversets (momenteel wordt er vooral gebruik gemaakt van mechanische afleversets) en zijn we daar nu mee aan het experimenteren. Als de gebruikerservaringen goed zijn, kan dat weleens de toekomst worden.”

Dat Frank oog heeft voor het milieu en de toekomst blijkt ook uit iets heel anders. Hij kan er zelf wel om lachen als hij hiermee geconfronteerd wordt en licht graag toe waarover het gaat. “Regelmatig als ik collega’s koffie zie drinken, belandt de lege papieren koffiebeker in de prullenbak om daarna weer opnieuw koffie te halen in een nieuw bekertje. Per dag hebben we het dan al snel over 300 lege koffiebekers! Ik heb het idee geopperd om binnen Ennatuurlijk het verbruik van koffiebekers te verminderen en wat overblijft te recyclen, op een zichtbare manier. En dit idee is enthousiast ontvangen! We zijn nu in overleg met de leverancier om te kijken hoe we dit vorm gaan geven.” Hoewel dit natuurlijk maar een kleine impact heeft, hoopt Frank dat dit anderen inspireert om met ideeën te komen die meer impact gaan hebben. Dit tekent de instelling van Frank. En die instelling past precies bij de doelstellingen van Ennatuurlijk. Frank heeft oog voor mens en milieu, en probeert hierin zijn omgeving mee te nemen. 

Geen verplichte gasaansluiting meer

Vanaf 1 januari 2018 vervalt in Nederland de verplichting om nieuwbouwwoningen op gas aan te sluiten. Jaarlijks kregen ruim 40.000 nieuwbouwhuizen een nieuwe gasaansluiting. Voor ongeveer 25.000 van deze nieuwbouwwoningen werd een geheel nieuw gasnet aangelegd of uitgebreid. Als na 1 januari 2018 de verplichting voor aansluiting op het gasnet komt te vervallen is het aan de gemeenten om te bepalen of nieuwbouwwoningen alsnog aangesloten worden op een gasnet, of dat er wordt gekozen voor een warmtenet of een andere infrastructuur om te voorzien in de warmtebehoefte.

Als na 1 januari 2018 de verplichting voor aansluiting op het gasnet komt te vervallen is het aan de gemeenten om te bepalen of nieuwbouwwoningen alsnog aangesloten worden op een gasnet, of dat er wordt gekozen voor een warmtenet of een andere infrastructuur om te voorzien in de warmtebehoefte.

Door dit besluit zet het kabinet een belangrijke stap in het terugdringen van de CO₂-uitstoot. Bij Ennatuurlijk juichen we dit besluit natuurlijk toe. In de eerste plaats omdat Nederland zo stapje voor stapje duurzamer wordt, maar ook omdat dit voor ons kansen biedt om verder te groeien. 

Lees hier meer

Icon CO2 uitstoot_boom_280px.png