Juni 2017

Banner nieuwsbrief nieuw.jpg

Na maanden van hard werken is het dan eindelijk zo ver: onze nieuwe website is live! Misschien was het u al opgevallen? Anders is het nu een mooi moment om eens een kijkje te nemen. We hebben goed geluisterd naar alle tips die we hebben ontvangen en zijn trots op het resultaat. Onze nieuwe website heeft een frisse uitstraling en is gericht op verschillende doelgroepen. Zo is er ook een deel van de website speciaal voor u als klant. We hebben de website zo ingericht dat u alles makkelijker kunt vinden en ook de lijst met veel gestelde vragen is uitgebreid.

Ons online klantenportal Mijn Warmte kan natuurlijk niet achterblijven en wordt ook vernieuwd. Tijdens de vernieuwing is Mijn Warmte soms tijdelijk niet bereikbaar. De komende maanden zullen we steeds meer nieuwe functies toevoegen aan Mijn Warmte. Uiteraard houden we u daarover op de hoogte. Tot slot zult u ook gaan merken dat onze brieven en facturen er frisser en moderner uitzien. We horen graag wat u ervan vindt!

Van gas af

Nederland wil in 2050 volledig energieneutraal zijn. Deze ambitie komt voort uit de doelstelling van de Europese Commissie om in 2050 een CO₂-besparing van 80-95% te realiseren. Dat betekent dat het gas eruit gaat en dat we in Nederland onze eigen duurzame energie gaan opwekken. Maar hoe realistisch is deze doelstelling eigenlijk? En zijn we al op de goede weg?

Icon Particulier_280.png

Bij Ennatuurlijk zijn we enthousiast over de plannen om Nederland energieneutraal te maken. En dat is natuurlijk niet gek, want als warmtebedrijf zien wij tegelijkertijd mooie kansen om verder te groeien. Daarom werken we dagelijks hard om invulling te geven aan de ambities van de overheid. Zo zijn we op verschillende plekken in Nederland bezig met de verduurzaming van onze warmtenetten. Bijvoorbeeld ons Amernetwerk, waar we samen met betrokken partijen onderzoeken hoe we gebruik kunnen maken van alternatieve (duurzamere) warmtebronnen. Ook op andere plaatsen in Nederland werken we hard aan het verduurzamen van bestaande en de aanleg van nieuwe warmtenetten. We denken daarbij steeds meer in kansen en uitdagingen. En we merken ook dat er in Nederland steeds meer enthousiasme is om warmte te verduurzamen.

Wij denken dat we op de goede weg zijn en dat de doelstellingen van Nederland haalbaar zijn, maar zien ook in dat er nog veel moet gebeuren om ze daadwerkelijk te halen. Want ook vandaag de dag worden nog steeds veel nieuwbouwwoningen aangesloten op gas. En als je nagaat dat gasleidingen zo’n 40 jaar in de grond liggen, dan hoef je geen rekenwonder te zijn om te bedenken dat dit geen gewenste ontwikkeling is met het oog op de doelen voor 2050. Gelukkig zijn er meerdere partijen die hier hetzelfde over denken.

Artikel: In nieuwbouw nog steeds vaak aardgas

Kennismaking met de heer van Rooij

Op woensdag 24 mei stelde Ennatuurlijk haar pompstation in Tilburg open voor bezoekers. Een van hen was de heer van Rooij, een enthousiaste klant van Ennatuurlijk die graag tijd maakte voor een praatje. De heer van Rooij woont inmiddels 11 jaar in de Reeshof in Tilburg en was vooral erg benieuwd om te zien hoe de warmte vanuit Geertruidenberg bij hem thuis binnen komt. Wat dat betreft viel hij met zijn neus in de boter!

kuppens_fotografie_7165_580px.png

De heer van Rooij vindt duurzaamheid en manieren om te besparen in zijn kosten belangrijk. Sinds april 2016 maakt hij, naast de warmte van Ennatuurlijk, ook gebruik van een warmtepomp. ”Zolang de temperatuur buiten boven de vier graden ligt, verwarm ik mijn woning met de warmtepomp. Pas wanneer het kouder wordt maar ik gebruik van de warmte van Ennatuurlijk. Andere aanvullende voorzieningen heb ik niet. Zonnepanelen worden bijvoorbeeld pas na ongeveer 15 jaar terug verdiend en dat is voor mij te lang.”

Vooral sinds de aanschaf van zijn warmtepomp houdt meneer van Rooij zijn energieverbruik goed bij. “Mijn motto is: Zeker weten, door zuiver meten!”

Meneer van Rooij was erg openhartig over zijn ervaringen met Ennatuurlijk.  “Mijn eerste contact met Ennatuurlijk was eigenlijk niet zo goed bevallen. Ik vond mijn voorschot wat aan de hoge kant en wilde dit graag laten verlagen. Maar dat was op dat moment niet mogelijk. Later ben ik naar het Loket-op-locatie geweest dat Ennatuurlijk hield op een kinderboerderij in de Reeshof. Daar waren mijn ervaringen een stuk beter.  Ik sprak met Tom, een van jullie collega’s, en vertelde hem dat ik mijn voorschot wilde verlagen. Binnen korte tijd is het voorschot toen aangepast naar het juiste bedrag.”

De heer van Rooij had ook nog een tip voor Ennatuurlijk. Door zijn ervaringen met een warmtepomp heeft hij gezien dat het mogelijk is om naast de warmte afleverset in een woning een warmtepomp te plaatsen en deze aan elkaar te koppelen. "Dit is een stuk makkelijker dan achteraf een warmtepomp te plaatsen. Hiermee kan Ennatuurlijk een extra stap zetten naar duurzaamheid." We nemen de tip mee!

geothermie_280.png

Warmte diep uit de aarde in Helmond en Tilburg

Hoe mooi zou het zijn als we hele wijken in Helmond en Tilburg in één keer kunnen verduurzamen? Door te investeren in geothermie (aardwarmte) brengt Ennatuurlijk dit een stapje dichterbij. Bij geothermie wordt warm water uit diep in de aarde gelegen warmtebronnen opgepompt om bijvoorbeeld woningen te verwarmen. Er wordt nu een onderzoek uitgevoerd in Helmond om geschikte locaties te vinden voor ultradiepe geothermie. In 2021 vinden de eerste proefboringen plaats. Het doel is om heel Helmond te gaan voorzien van duurzame warmte.

In Tilburg zijn we een samenwerking aangegaan met Hydreco Geomec en Energiefonds Brabant om het warmtenet te verduurzamen. Hydreco Geomec zal zich richten op ontwikkeling van de aardwarmtebron en Ennatuurlijk op de inpassing van de bron in het warmtenet. Houd onze nieuwsbrief goed in de gaten om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen!