Oktober 2017

Banner nieuwsbrief.png

Voor u is het warm krijgen van uw woning slechts een simpele draai aan een knop. Veel mensen realiseren zich niet dat er achter die knop nog een wonderlijke wereld van warmteopwek en -transport schuilgaat. In eerdere nieuwsbrieven hebben we regelmatig verteld hoe we de warmte opwekken en steeds duurzamer proberen te maken. Maar hoe komt de warmte nou eigenlijk vanuit een productielocatie naar uw woning?

Ennatuurlijk brengt de warmte met goed geïsoleerde leidingen naar uw wijk. Als de warmte in uw woning is afgeleverd, stroomt deze via een retourleiding weer terug naar onze productielocatie. U kunt zich voorstellen dat hier heel wat leidingen voor nodig zijn. In totaal heeft Ennatuurlijk tientallen kilometers leiding in beheer. Dat maakt de kans groot dat u elke dag over een van onze warmteleidingen loopt of rijdt. Bent u benieuwd waar onze warmteleidingen exact liggen? Bekijk dan eens de warmtekaart op onze website.

Regeerakkoord en uw warmtefactuur

We hebben er even op moeten wachten, maar we krijgen weer een regering in Nederland. De laatste weken stonden de kranten vol met de (duurzaamheids)plannen van het nieuwe kabinet. Maar wat verandert er precies en wat betekent dit voor u?

Voor u verandert er eigenlijk niet zo veel. Met een warmteaansluiting bent u al goed voorbereid op de toekomst. De grootste veranderingen hebben betrekking op woningen die nog op gas zijn aangesloten. Nieuwbouwwoningen worden vanaf uiterlijk 2021 niet meer verwarmd met aardgas. Alle nieuwe gebouwen aangesloten worden op een warmtenet of op een verzwaard elektriciteitsnet. Daarnaast zullen jaarlijks zo’n 30.000 tot 50.000 woningen omgebouwd worden om op tijd aardgasvrij te worden. Dat zijn zeer ambitieuze plannen en wij juichen ze natuurlijk toe!

 

Icoon contract_280px.png

Het nieuwe kabinet kondigde ook een verhoging van de energiebelasting aan. De energiebelasting neemt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) mee in de jaarlijkse berekening van het maximale warmtetarief. Begin 2018, als dit maximale warmtetarief bekend is, en zullen wij onze nieuwe tarieven voor 2018 bekend maken. Zo weet u tijdig waar u aan toe bent.

"Het zelf zien is toch wat anders dan erover praten"

Foto interview_580px.png

Op woensdagmiddag 27 september opende Ennatuurlijk de deuren van haar pompstation in Breda. Een van de bezoekers op deze open dag was Perry van Happen. Perry is Adviseur Markt en Innovatie bij woningcorporatie AlleeWonen en nam deel aan een rondleiding door het pompstation. Een ideaal moment om Perry wat vragen te stellen.

Perry wat heeft je doen besluiten om vandaag een kijkje te komen nemen?

“Vooral nieuwsgierigheid. We hebben het er regelmatig over hoe de installaties hier werken, maar het zelf zien van deze installaties is toch weer anders dan er alleen over te praten.”

Hoe kijk jij naar de energietransitie van gas naar duurzamere warmte en welke rol zie jij hierin weggelegd voor warmtenetten?

"Met name voor de bestaande bouw zijn de warmtenetten een ideale kans om over te gaan van gas naar warmte. Zeker in plaatsen waar al warmtenetten liggen. De bestaande bouw heeft veelal een hogere temperatuur nodig, die met warmtenetten gerealiseerd kan worden. Voor de nieuwbouw ligt dat wat anders, omdat er ook andere opties voor handen zijn.”

Woningstichting AlleeWonen is al jaren klant van Ennatuurlijk. Hoe worden de diensten van Ennatuurlijk ervaren?

“Ik sta zelf wat verder van de praktijk af, maar van wat ik hoor is men erg tevreden over de levering van warmte. Vooral in de continuïteit van de warmte scoort Ennatuurlijk hoog. En volgens mij is de dienstverlening ook dik in orde. Dat is geen belemmering om in de toekomst meer woningen aan te sluiten op warmte.”

Is dat ook de reden dat AlleeWonen voor de warmteaanlevering van het project Moerwijkzicht in Breda heeft gekozen voor de warmte van Ennatuurlijk?

“Er waren ook alternatieven, maar de kwaliteit van de levering was de belangrijkste voorwaarde en deze is bij Ennatuurlijk goed in orde. Daarnaast zien we ook een positieve houding bij Ennatuurlijk, doordat werd meegedacht met de bewoners. Uiteindelijk hebben de bewoners met grote meerderheid gekozen voor de warmte van Ennatuurlijk i.p.v. voor gas.”

Wat zou je Ennatuurlijk nog mee willen geven?

“Denk zoveel mogelijk mee vanuit de zakelijke klant. Het product moet kunnen concurreren met alternatieven. Ook als hiervoor afgestapt moet worden van oude business cases. Ik weet hoe moeilijk het is om je gedachtegang te veranderen, maar ik zie een positieve verandering in de zakelijke dienstverlening van Ennatuurlijk. We willen gezamenlijk een nieuwe toekomst creëren met meer warmteaansluitingen.”

Warmte voor studenten

Het gebouw de Hogekamp op de campus van de Universiteit Twente in Enschede staat al tien jaar leeg, maar hier komt snel verandering in. Projectontwikkelaar Van Wijnen heeft in samenspraak met de Universiteit Twente een nieuwe functie voor dit gebouw bedacht. In het gebouw worden studentenkamers, een conferentieruimte en een hotel gerealiseerd. En u kunt nu vast al raden wie de gelukkige is die straks de warmte mag gaan leveren?

Icon Grootzakelijk_RGB_280px.png

Het gebouw de Hogekamp is het voormalige faculteitsgebouw van Electrotechniek en Technische Natuurkunde. De in totaal 444 studentenkamers die gerealiseerd worden zijn bedoeld voor buitenlandse studenten die een jaar aan de Universiteit Twente gaan studeren. Het hotel en de conferentieruimte worden gescheiden van de studentenkamers en krijgen 72 hotelkamers en ongeveer 1.000 vierkante meter conferentieruimte. De verwachte oplevering van de studentenkamers is in de zomer van 2018. Het conferentiehotel zal iets later volgen.

Wij zijn erg blij dat er na een lang voortraject is gekozen voor Ennatuurlijk als warmteleverancier. Er is nog voldoende werk te verzetten, maar we zien voor onszelf een mooie taak weggelegd om de studenten straks letterlijk een warm welkom te heten.