Nieuws


Afbeelding bij artikel

Tarief 2024 bekend

Datum
22 december 2023
Body tekst


Op 14 december 2023 hebben we onze warmtetarieven voor 2024 gepubliceerd. Deze tarieven gelden van 1 januari t/m 31 december 2024.

Tarief 2024
De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft bepaald dat het maximumtarief voor warmte in 2024 € 46,69 inclusief btw bedraagt. Ons GJ-tarief ligt daaronder, voor heel 2024 bedraagt ons tarief € 45,73 inclusief btw per GJ. Per 1 januari a.s. eindigt het prijsplafond. Dat betekent dat klanten voor hun volledige verbruik weer het GJ-tarief van Ennatuurlijk betalen. Ons GJ-tarief voor 2024 ligt lager dan de plafondprijs in 2023. Wel stijgen de vaste kosten ten gevolge van onze toegenomen uitgaven voor onder andere materiaal en loon.

Meer informatie over het warmtetarief vind je hier