Wie is Warmtebedrijf Hengelo?

Warmtebedrijf Hengelo is een samenwerking tussen de gemeente Hengelo en Ennatuurlijk (leverancier van duurzamere warmte). Op 1 januari 2018 veranderde de naam van het warmtenet. Toen werd Warmtenet Hengelo namelijk Warmtebedrijf Hengelo. U maakt gebruik van duurzamere restwarmte van Nobian.

Tekst

Van wie is het warmtenet?

Gemeente Hengelo, Ennatuurlijk en Alliander DGO zijn eigenaar van het warmtenet. Er ligt sinds 2005 een warmtenet in Hengelo. Maar warmtelevering is geen corebusiness van de gemeente. Uit onderzoek bleek dat het warmtenet zonder uitbreiding en kostenvermindering niet rendabel was voor de gemeente. Ook dreigden er operationele risico’s. Daarom droeg de gemeente in 2016 het warmtenet over aan Alliander DGO en Ennatuurlijk. Hieruit ontstonden twee organisaties: Warmtenetwerk Hengelo (samenwerking tussen Alliander DGO en gemeente Hengelo) en Warmtebedrijf Hengelo (samenwerking tussen Ennatuurlijk en gemeente Hengelo). Warmtenetwerk Hengelo is verantwoordelijk voor het transportnet voor de warmte tussen Nobian en de tussenstations. Warmtebedrijf Hengelo zorgt voor de distributie van de duurzame warmte in de wijken en de levering aan zijn klanten, zoals u. 

Linker kolom

Met wie communiceert u?

Tot 1 januari 2018 verliep de communicatie over het warmtenet vanuit Ennatuurlijk uit naam van Warmtenet Hengelo. Nu staat Warmtebedrijf Hengelo onder alle brieven en e-mails. Dat is wel zo duidelijk. Nog steeds is Ennatuurlijk de partner die al uw vragen beantwoordt en de diensten verzorgt. U heeft dus contact met een echte specialist die al voor ruim 85.000 huishoudens in Nederland duurzamere warmte verzorgt. Tegelijk is het glashelder bij wie u terecht kunt met vragen en opmerkingen: gewoon bij Warmtebedrijf Hengelo. 

Rechter kolom

In het kort

  • Warmtebedrijf Hengelo: samenwerkingsverband tussen Ennatuurlijk en gemeente Hengelo voor de distributie van de warmte in de wijken en de levering aan klanten.
  • Warmtenetwerk Hengelo: samenwerkingsverband tussen Alliander DGO en gemeente Hengelo voor het onderhoud van de transportleidingen tussen Nobian en de tussenstations.
  • Ennatuurlijk: leverancier van duurzamere warmte.
  • Alliander DGO: ontwikkelaar van duurzame gebieden.
  • Nobian: leverancier duurzame warmte en producent van zout, zoutspecialiteiten en energie.